06.113.80808 ger@einstein.academy

Individuele coaching

De totale trajectkosten zijn sterk afhankelijk van je eigen inzet tot verandering. Hard werken maakt een traject aanmerkelijk korter en de kosten natuurlijk minder. Bij gemiddelde inzet en problematiek houdt u rekening met ongeveer €1500 over een periode van een half jaar tot een jaar. (€150 per sessie van 90 minuten)

Team coaching

De kosten hiervan hangen samen met de teamgrootte en de gewenste doelstellingen.

De tarifering voor een teamcoaching bedraagt €600,- per dagdeel.

Voor een maatwerk incompany trainingen vragen we je contact op te nemen.  

Leiderschap coaching

We bieden een kortdurende en zeer intensief ‘EHBO’ traject (de nood is hoog) dat goed inzetbaar is bij bijzondere situaties en een traject dat is uitgespreid over de periode van een half jaar.

Het standaard traject bedraagt €2150,- Het intensieve traject is uitsluitend op aanvraag beschikbaar.

 

En verder:

Het stuit ons tegen de borst om financieel beperkende omstandigheden in de weg te laten staan van een goede begeleiding. Onze eerste drijfveer is om je te helpen het beste uit jezelf te halen. We werken graag voor- en met iedereen die dat nodig heeft! Dat betekent dat we ons wat betreft een financiële afwikkeling flexibel opstellen. Neem daar gerust contact over op. In alle vertrouwen uiteraard.

Let wel dat dit vooraf met elkaar overeengekomen moet zijn. En, we zijn flexibel wat betreft de mogelijkheden en hard op onze gezamelijk gemaakte afspraak.

Onze waarden

Ieder mens heeft gelijk recht om het beste uit zichzelf te halen. Kopwerk faciliteert je daar waar mogelijk om je doelen te halen. Daarbij dragen jij en wij de maatschappelijke verantwoordelijkheid dat te doen zonder daarbij iets of iemand schade toe te brengen op welke manier dan ook. Financiele beperking mag niet in de weg staan om coaching te vragen. De flexibelheid daarin moet in een balans zijn met het wederzijds respect voor elkaar.

Contact

065.113.80808

Het Groene Huis Hogeweg 17 5301 LB Zaltbommel

ger@einsteinacademy