06.113.80808 ger@einstein.academy

Werkwijze

Hoe werken we?

Wat betekent dat voor jou?

 

“Here’s to the crazy ones.”

“HiQ en Burnout coaching”

Je bent uniek en hebt je eigen ‘handvaten’. Daarom is het lastig om vooraf exact neer te leggen wat het te bewandelen pad zal zijn. Het ontvouwt zich gaandeweg. Vanuit ons intakegesprek en het aanvullende assessment gaan we samen de uitdagingen analyseren. We gaan daarna samen op zoek  naar de methodiek het beste bij jou past. Houd er wel rekening mee dat er gaandeweg nog verschillende afslagen mogelijk zijn. We zetten in wat het beste voor jou werkt. Rode draad is dat je in de tussenperiode van onze gesprekken zelf aan de slag moet. Dat kan praktisch zijn maar ook het in gang houden van het proces dat tijdens onze ontmoetingen in gang wordt gezet.

Wat er dan o.a. in dat gereedschapskistje zit?

  • Rationeel Emotieve Therapie
  • Transactionele Analyse
  • Ericksoniaans metaforisch werken
  • Timeline Therapy
  • Sociaal Panorama
  • Mindfulness
  • NLP (o.a. Tony Robbins methodiek)
  • Archetypisch werken (Jung)
– Peter Drucker

“Managen is de dingen goed doen;

Leiderschap is de goede dingen doen”

“Leiderschapscoaching”

Het is de call of our time die vraagt om nieuwe manieren van omgaan met maatschappelijke- en economische uitdagingen.

Vanuit mijn rol als innovatieadviseur voor Syntens heb ik met vele leider uit vele branches rond de tafel mogen zitten. Vaak over leiderschap & organiseren.

Jij als leider bent onderdeel van het systeem. Leiderschaps- en organisatievernieuwing gaat over alle mensen in de organisatie en dus ook over jou. Je zult je eigen rol, kaders en angsten onder ogen moeten zien. Dat vraagt tijd en moed.

Het viel mij ook op dat als jij, als ondernemer, kennis of hulp van buiten nodig hebt, het aanbod voor ondersteuning in de coaches, trainers & consultants markt ondoorzichtig is en de vraag vanuit ondernemers ook vaak nog niet helder. Er was en is daarom een slechte match tussen vraag en het aanbod.

 

Daarom gaan we het eerst hebben over welke grote veranderingen en uitdagingen (intern en extern) verwacht u in de volgend drie tot vijf jaar? Welke implicaties hebben deze veranderingen en uitdagingen voor de manier waarop jouw bedrijf zaken doet? Wat zijn, gezien onze visie en strategie, de belangrijkste belemmeringen voor uitvoering en bereiken gewenste resultaten? Welke hiaten bestaan ​​er tussen kennis, vaardigheden en attitudes van onze huidige typische leidinggevende van vandaag, en die nodig zijn om de visie en strategische doelstellingen te ondersteunen? Welke onderwerpen zou je willen leren in een leiderschapsontwikkelings- programma? En zo nog wat onderwerpen meer.

Vanaf daar gaan we aan de slag!

^

Transformationeel

richt zich op verandering, waarbij de leider met een inspirerende visie medewerkers extra motiveert.

^

Dienend

stelt zich in dienst van medewerkers en richten op het bevorderen vasn hun persoonlijke groei.

^

situationeel

gaat er vanuit dat de meest effectieve leiderschapstijl afhangt van de situatie.

Join

Work With Me